Äänestä Kaisa (136) eduskuntaan!

Etusivu,Toiminta,Vaalit
#kaisankanssa

Kaisan äänestysnumero on 136

Kaisa on Forssan-. Humppilan-, Jokioisten- Tammelan-, sekä Ypäjän työväenyhdistysten yhteinen ehdokas.

Ääänestetään yhdessä Kaisa edustamaan meitä!

Seuraa Kaisaa myös Facebookissa, Instagramissa sekä Twitterissä.

Vaalivideoita ja muuta asiaa löytyy myös Kaisan nettisivuilta.

Äänestysinfoa löydät kuvien alta.

 

 

 

 

 

Kaisan esittely Forssan lehdessä 23.3.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä infoa äänestyksen suorittamisesta Forssassa:

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9–20.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on, heti sen saavuttua kaupungille, nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalon pääoven vieressä.

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue      Äänestyspaikka

1. Teatteritalo                         Teatteritalo, Torikatu 8
2. Heikka                                 Heikan koulu, Saksankatu 23
3. Talsoila                                Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34
4. Kaupungintalo                   Kaupungintalo, Turuntie 18
5. Kuhala                                 Kuhalan koulu, Opintie 4
6. Kojo                                     Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
7. Tölö                                      Tölön koulu, Pihlajakatu 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 3. – 9.4.2019 Forssassa äänestyspaikkoina ovat:

Citymarket, Kutomonkuja 1
Äänestysaika on ke–pe klo 11–18, la klo 10–16, su klo 12–16 ja ma–ti klo 11–18

Kartanokeskus, Kartanonkatu 11
Äänestysaika on ke–pe klo 10–17, la klo 10–16, su klo 12–16 ja ma–ti klo 10–17

Prisma-keskus, Tapulikuja 6
Äänestysaika on ke–pe klo 12–19, la klo 10–16, su klo 12–16 ja ma–ti klo 12–19

Kaupungintalo, Turuntie 18
Äänestysaika on ke–pe klo 10–16, la–su klo 12–16, ja ma–ti klo 10–16

Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen ja Tyykihovin palvelukeskukset, Palvelutalo Rimpikoto, Attendo Retonkihovi, Esperi Hoivakoti Pumpuli, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Myös ajokortti ja kuvallinen kela-kortti kelpaavat. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan valokuva.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan äänestäjän on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Ilmoittautumislomakkeita saa palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan keskushallinnon hallintopalveluissa, p. 41 411. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.