Kaisa Lepolan vappupuhe Humppilassa 1.5.2016

Kirjoituksia

Hyvät toverit, arvoisat vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistoa kunnioittavat

Vappu on perinteinen työväestön, työväenliikkeen, opiskelijoiden, ammattiyhdistysliikkeen ja kevään juhlapäivä. Vapun teemoihin kuuluvat perinteisesti puheet tasa-arvoisesta hyvinvoinnista, heikomman puolustamisesta, palkansaajien, eläkeläisten ja entistä enemmän myös nuorison ja lapsiperheiden aseman parantamisesta.
Näiden asioiden lisäksi, meidän kaikkien pitää muistaa niitä vakaumuksensa puolesta kaatuneita tovereita, jotka aatetta, oikeuksiaan ja parempaa huomista puolustaessaan antoivat kaikkensa. Olivat valmiita taistelemaan näistä arvoista ja aatteista, joita me edelleen puolustamme. Heitä vakaumuksen puolesta sisällissodassa kaatuneita, olemme tulleet muistamaan tänäkin vuonna tänne kaatuneiden haudalle.
Meiltä vaaditaan tänä päivänä uhrauksia monissa asioissa. Tänä päivänä on iso joukko ihmisiä, joilla ei mene hyvin, silti meidän pitää muistaa, että enempää kuin henkensä ei ihminen voi yhteisten asioiden, aatteen ja vakaumuksensa puolesta antaa. Kunnia heidän muistolleen, sille työlle, joka velvoittaa, seuraavia sukupolvia ja meitä kaikkia jatkamaan työtä paremman ja tasa-arvoisemman huomisen puolesta.
Tänään meitä, työväenliikettä ja ammattiyhdistysliikettä tarvitaan puolustamassa tavallista ihmistä markkinavoimien ja ahneuden edessä. Meidän tulee asettaa ihmisten tarpeet kaiken edelle. Jotkut sanovat tätä vanhanaikaiseksi ja vanhojen rakenteiden puolustamiseksi. Sitä se ei ole. Mutta, miten me tuo tehdään onnistuneesti, se ei ole helppoa. Tämän päivän yhteiskunta on muuttunut, taloudelliset ja sosiaalisen turvallisuuden haasteet ovat hyvin erilaisia kuin näiden sodassa kaatuneiden ihmisten yhteiskunnassa oli. Toisaalta, tavallisen ihmisen perustarpeet ovat ihan samanlaisia kuin tuon ajan yhteiskunnassa.

Me sosiaalidemokraatit asetimme viime eduskuntavaaleissa mm. kansalaisten tasavertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisen kaikille Laadukkaana. Esitimme työllisyyden parantamista kehittämällä vientiteollisuuden kilpailukykyä. Listalle kuuluivat vaatimukset suurituloisten verotuksen kiristämisestä ja helpotuksia pieni- ja keskituloisten verotukseen. Tällä haluttiin kaventaa tuloeroja ja turvata ostovoima. Tavoitteet olivat asetettu turvaamaan tavallisten ihmisten – nuorten perheiden, työssäkäyvien ja eläkeläisten – jokapäiväinen elämä.

Miljardileikkauksia, joita oikeisto on esittänyt haluttiin porrastaa pidemmälle ajalle, odottamaan kasvua.
Tehtiin selväksi, että leikkaamalla eläkeläisten, työttömien ja lapsiperheiden sosiaalista turvaa ja ostovoimaa, ei työllisyys lähde nousuun, vaan heikkenee entisestään.

Nämä tavoitteet ovat nykyisessä ilmapiirissä aidosti vasemmistolaisia ja ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavia.
Äänestäjät eivät kuitenkaan antaneet tukeaan tällaisille hyvinvointia lisääville ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa lisääville tavoitteille. Edes konkreettinen tavoite työpaikkojen lisäämiseksikään ei mennyt viestinä perille.
Vika ei óle pelkästään kuulijoissa. Vasemmisto ei tämän porvarillisen hegemonian ajassa pystynyt viemään sanomaa uskottavasti ja ymmärrettävästi perille. Itse toivon, että nyt tämä nykymeno lisää meidän luottamusta kykyyn hoitaa asioita.

Päätöksenteossa Nykyisen hallituksen linja – HETI JA KAIKKI – on kova. Leikkaukset purevat kipeästi ja kasvattavat tuloeroja entisestään. Ne leikkavat niiltä, joilla menee ilman omaa syytään muutenkin heikommin.
Nykyinen meno ja huonot ajat yleensä tuovat eteen myös paremmat ajat. Se vaatii kovaa työtä, mutta myös pohdintaa ja syvällistä analyysiä siitä, minkälainen tämän päivän yhteiskunta on, mitkä ovat kansalaistemme tämän hetkiset tarpeet ja mitkä ovat ne keinot joilla me omaa toimintaa ja tekemistä pystymme vahvistamaan. Rypemään tähän tilanteeseen ei saada jäädä!! Meidän pitää saada ihmisten luottamus siihen, että me rakennetaan yhteiskuntaa edelleen sen eteen, että kaikilla kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet saada hoitoa, tukea ja voimaantumista…pärjätä tässä yhteiskunnassa. Me tiedetään, että jokainen ihminen voi paremmin, kun hänellä on toimeentuloa, työtä, turvallisuutta ja tasavertaisuutta. Mutta meidän lääkkeet pitää olla tähän nykyiseen yhteiskuntaan soveltuvat. Me ei voida toimia populistisesti, meidän on pystyttävä rakentamaan yhteiskuntaa realistisesti, jotain joudutaan lakkauttamaan, jotain säilyttämään, useiden asioiden kehittämisessä meidän on oltava aktiivisia ja saatava oma käden jälkemme näkyviin.

Arvoisat Toverit
Muistetaan näin vappuna, miten paljon on aikoinaan tehty hyvää ja miten paljon meillä on vielä tehtävää. Rakennetaan ja vaikutetaan siihen, millainen yhteiskunta meidän tuleville sukupolville nyt luodaan.

Aurinkoa kaikkien vappuun!!

1.5.2016
Kaisa Lepola

Kaisa Lepola
Kaisa Lepola