Sosialidemokratia——– forssalaisten parhaaksi

Kirjoituksia
Forssalla on sosialidemokraattisen puolueen jäsenistön ajatuksissa keskeinen sija, perustettiinhan puolue vuonna 1903 täällä. On luonnollista, että tuon meille tärkeän kokouksen päätökset ovat vaikuttaneet paitsi Forssan Työväenyhdistyksen toimintaan myös koko Forssan kunnalliselämään. Sosialidemokraatit ovat olleet koko kunnalliselämän historian ajan valtuuston suurin ryhmä. Työväenyhdistyksen panos Forssan kehittämisessä on siis ollut ratkaiseva. Forssasta onkin kehittynyt paikkakunta, joka palvelutasollaan kilpailee minkä tahansa vastaavansuuruisen paikkakunnan kanssa Suomessa. Tämä on luonnollisesti edellyttänyt hyvää yhteistyötä, neuvotteluja ja kompromisseja muiden poliittisten ryhmien kanssa, sillä demokratiassa ei mikään poliittinen ryhmä  voi yksin sanella toimintaa ja sen ehtoja olivatpa ne sitten kuinka hyviä tahansa.
Vuoden 1903 kokouksesta lähtien on sosialidemokraattien keskeisinä tavoitteina ollut kansanvallan laajentaminen, työllisyyden turvaaminen, asumisen ja sosiaalisen turvallisuuden parantaminen. Niiden toteuttaminen on vaatinut paljon työtä ja työtä on jaksettava tehdä edelleenkin, jotta saavutetut edut voitaisiin ylläpitää ja jotta tulevaisuuden mukanaan tuomista ongelmista voidaan selviytyä.
Sosialidemokraattisen kuntapolitiikan peruslähtökohta ovat kaikille oikeudenmukaiset ja tasavertaiset kuntapalvelut. Julkisten palveluiden on oltava jatkossakin hyvinvointiyhteiskunnan ydin. Kunta on ja pysyy vastuussa, että palvelut ovat korkeatasoisia, laadukkaita ja taloudellisesti tehokkaasti tuotettuja. Kuntalaisen, palvelun asiakkaan, on voitava luottaa siihen, että palvelut järjestetään turvallisesti ja asiakaslähtöisesti.  Tasapuolisten ja hyvien palveluiden järjestäminen edellyttää toimivaa kuntataloutta. Kuntien taloudelliset haasteet ovat erilaisia, mutta oikeilla ratkaisuilla vaikeista ajoista on mahdollista selvitä ja parempina aikoina voidaan vahvistaa peruspalveluja.
Eino Järvinen
puheenjohtaja
Forssan Työväenyhdistys ry